• Meeloopdagen groep 8 di 1 december en wo 20 januari

Meeloopdagen groep 8 di 1 december en wo 20 januari

Alle groep 8-leerlingen zijn welkom om onze school op een rustige manier beter te leren kennen. Het is van groot belang dat zij de juiste én passende keuze maken voor hun middelbare school. Wij nodigden daarom de basisscholen bij ons in de buurt, per schoolklas, uit voor de Meeloopmiddag Rijnlands Lyceum Sassenheim op dinsdag 1 december.

Die dag is de school speciaal open voor schoolklassen groep 8 (onze eigen leerlingen zijn er niet). Alle ruimte dus om (ook in coronatijd) een indruk van de school te krijgen. We organiseren een ochtendgroep en een middaggroep.
De basisscholen ontvingen 28 oktober per mail de uitnodiging met informatie. Onderaan deze pagina is deze ook te lezen.

Leerlingen zijn ook ook 'individueel' welkom: op woensdagmiddag 20 januari. Deze middag is er speciaal voor de leerlingen die niet per schoolklas op 1 december op onze school kwamen. Of die de school nog een keer willen zien. Hierover volgt op een later tijdstip meer informatie. 

Inschrijving voor 1 december verloopt in principe via de leerkracht van de basisschool, de sluitdatum is 11 november. 

Contactpersoon is de jaarlaagcoördinator eerste klassen: Bern Persoon ( b.persoon@rijnlandslyceum-rls.nl).