• Meeloopmiddagen voor groep 8

Meeloopmiddagen voor groep 8

Alle groep 8-leerlingen zijn bij ons welkom om onze school op een rustige manier beter te leren kennen. Het is van groot belang dat zij de juiste én passende keuze maken voor hun middelbare school. Wij nodigen hen daarom uit voor: Meeloopmiddag Rijnlands Lyceum Sassenheim!

Op woensdag 20 november 2019 van 14.00 -16.15 uur is de informatiemiddag voor groep 8.
(We verzamelen om 14.15 uur, de eerste proefles start om 14.30 uur.)

Op woensdag 27 november 2019 van 14.30 - 16.30 uur is de informatiemiddag speciaal voor de leerlingen die in tweetalig havo of tweetalig vwo zijn geinteresseerd.

Inschrijving verloopt in principe via de leerkracht van de basisschool, liefst voor vrijdag 11 oktober.
Mocht dat niet lukken, dan is aanmelding per mail mogelijk bij m.luijk@rijnlandslyceum -rls.nl

Alle groep 8-leerlingen die nieuwsgierig zijn naar onze school zijn op 20 (alle groep 8-leerlingen) en 27 november (voor leerlingen geïnteresseerd in thavo en tvwo) welkom in onze aula. Dan worden de leerlingen in groepen ingedeeld en onder leiding van een peter en meter naar de eerste proefles gebracht. De leerlingen volgen een programma met 3 lessen. Het programma zal rond 16.30 uur afgelopen zijn. Alles mag bekeken gevraagd worden.

De middagen zijn bewust buiten schooltijd georganiseerd. We willen het leerproces in groep 8 niet in de weg zitten. Vandaar de woensdagmiddag. Alle leerlingen zijn welkom, ongeacht of ze wel of niet voor onze school zullen kiezen in maart.

Contactpersoon is de jaarlaagcoördinator eerste klassen: Bern Persoon ( b.persoon@rijnlandslyceum-rls.nl).